Lõi lọc OCB

Đặt hàng

- Chức năng:

·         Loại bỏ một số chất oxi hóa và chất hữu cơ hòa tan, xử lý chất phóng xạ, asen, amoni, …. Tăng tuổi thọ màng RO

·         Thời hạn sử dụng: 6-12 tháng

Chất liệu: Than hoạt tính

Lưu lượng tối đa: 100 lít/giờ

Áp lực nước: 5 bar

Sản phẩm cùng nhóm