OEM

Nghiên cứu thị trường

-  Phân khúc giá

- Phạm vi phân phối

01
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
02
Đăng ký sản phẩm Bản quyền

- Lựa chọn thương hiệu

- Đăng ký thương hiệu với Cục sở hữu trí tuệ

Thiết kế công nghiệp

- Chọn loại sản phẩm 

- Chọn bao bì, tem nhãn

03
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
04
Ký hợp đồng

- Hợp đồng OEM

Sản xuất mẫu

- Sản xuất khuôn, làm mẫu

05
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
Tecomen - Tập Đoàn Hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực Nước và Không khí
Hỗ trợ
Vai trò chính
06
Sản xuất theo số lượng đơn hàng

- Theo sát với nhà máy Tecomen

- Giao hàng, thanh toán,theo tiến độ của hợp đồng

0.06362 sec| 1616.227 kb