OEM

Nghiên cứu thị trường

-  Phân khúc giá

- Phạm vi phân phối

01
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
02
Đăng ký sản phẩm Bản quyền

- Lựa chọn thương hiệu

- Đăng ký thương hiệu với Cục sở hữu trí tuệ

Thiết kế công nghiệp

- Chọn loại sản phẩm 

- Chọn bao bì, tem nhãn

03
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
04
Ký hợp đồng

- Hợp đồng OEM

Sản xuất mẫu

- Sản xuất khuôn, làm mẫu

05
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
TECOMEN - Một trong 10 tập đoàn HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI trong lĩnh vực MÔI TRƯỜNG và ĐIỆN GIA DỤNG
Hỗ trợ
Vai trò chính
06
Sản xuất theo số lượng đơn hàng

- Theo sát với nhà máy Tecomen

- Giao hàng, thanh toán,theo tiến độ của hợp đồng

0.07919 sec| 1505.406 kb