Tin tức

Từ ngày 14-16/01/2016 tại Tập đoàn Tecomen đã diễn ra Hội thảo cho cấp lãnh đạo về chủ đề Xây dựng hệ thống BSC (Thẻ điểm cân bằng) cho Tập đoàn Tecomen. Tiến sĩ Michael Court – Chuyên gia tư vấn cấp cao của US Balanced Scorecard Institute, Giám đốc điều hành Balanced Scorecard Australia và Tư vấn trưởng Balanced Scorecard Việt Nam là Người dẫn giảng cho Hội thảo.
Xem thêm