Tecomen Innogen-Hai cuộc thi khởi động dự án

Innoʓen là tên gọi của Hệ thống đổi mới sáng tạo tại Tập đoàn Tecomen. Innoʓen được phát triển trở thành một thương hiệu cho một trong những năng lực cốt lõi của Tập đoàn Tecomen đó là "Đổi mới sáng tạo".

Ban dự án Innogen hân hạnh gửi tới toàn thể CBCNV nội dung 2 cuộc thi:

  1. Thiết kế Logo & sáng tác Slogan Innoʓen.
  2. Sáng tạo không gian làm việc.