Chương trình khảo sát Hiểu biết Văn hóa Tecomen chính thức khởi động

Như chúng ta đã biết, 2017 là năm cài đặt Văn hóa nền tảng toàn bộ CB-CNV với mục tiêu mong muốn là tất cả chúng ta NHỚ và HIỂU về Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Nguyên tác làm việc Tập đoàn Tecomen, để từ đó từng bước chuyển hóa từ nhận thức hành vi thông qua ghi nhận và khuyến khích các hành vi phù hợp với Văn hóa Tecomen. Theo tin thần này, Ban HHPT và VHDN tiến hành Chương trình Khảo sát Hiểu biết Văn hóa Tecomen. Thông tin Cuộc khảo sát cụ thể như sau:

1. Mục đích:

 • Đánh giá mức độ nhớ và hiểu của toàn thể CB-CNV về các giá trị Văn hóa tại Tecomen.
 • Kết quả khảo sát là cơ sở để Tập đoàn xây dựng các chương trình đào tạo, truyền thông phù hợp để cải thiện sự nhớ,hiểu và thực hiện các Giá trị văn hóa Tập đoàn.

2. Đối tượng tham gia:

 • Toàn thể CBCNV Tập đoàn Tecomen đều có trách nhiệm tham gia Chương trình khảo sát.

3. Nội dung:

 • CB-CNV trả lời 30 câu hỏi xoay quanh các nội dung được thể hiện trong Sổ tay Văn hóa Tecomen đã được ban hành.
 • Thời gian trả lời: 30 phút
  • Khảo sát Online: Hết 30 phút, phần mềm khảo sát sẽ tự đóng lại và ghi nhận kết quả khảo sát
  • Khảo sát giấy: Hết 30 phút, BTC Khảo sát sẽ thu bài của các nhóm thực hiện khảo sát.

4. Cách thức triển khai:

 • Khảo sát Online: CB-CNV khối Văn phòng, Kênh Siêu thị và Phân phối trả lời khảo sát thông qua Link được gửi tới mail từng người.
 • Khảo sát giấy: Công nhân Nhà máy và CB-CNV không sử dụng email được tập trung theo khu vực và trả lời khảo sát trên bản giấy.

5. Thời gian khảo sát:

 • Từ ngày 14-21/8/2017.

 XIN MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT ONLINE

Ban Văn hóa doanh nghiệp