Chương trình Khảo sát chất lượng quản lý theo Văn hóa L3

Những ngày qua, Ban Học hỏi và phát triển Tập đoàn Tecomen tất bật với hoạt động truyền thông và triển khai Chương trinh khảo sát về chất lượng Người Quản lý theo Văn hóa L3 – Văn hóa quản lý Hướng kết quả. Chương trình khảo sát nhằm:

  • Giúp cho các CBQL & LĐ có cơ hội cải thiện “Văn hóa L3” của mình và biết được nhân viên đang nhìn nhận & hiểu mình như thế nào.
  • Trang bị cho các CBQL & LĐ công cụ giúp cải thiện “Văn hóa L3” để bắt kịp với yêu cầu mục tiêu của Công ty 2017: 80% CBQL & LĐ đạt Văn hóa hướng kết quả.
  • Tạo ra môi trường làm việc thân thiện & hội nhập, khuyến khích trao đổi hai chiều & xây dựng văn hóa feedback có cấu trúc.
  • Tìm kiếm & vinh danh “ĐẠI SỨ VĂN HÓA HƯỚNG KẾT QUẢ” để truyền cảm hứng cho CBNV.

Vậy – Quản lý theo Văn hóa L3 là gì? Chúng ta phải làm gì khi được đề nghị trả lời các bảng hỏi của Chương trình khảo sát này?

Rất đơn giản, bạn chỉ việc quan sát, xem “sếp” của mình có các biểu hiện sau đây không hay không? Các biểu hiện đó đang ở cấp độ nào? Đơn giản vậy thôi - là bạn đã hoàn thành khảo sát – và giúp cho “sếp” của mình rất nhiều trong việc nâng cao năng lực quản lý Hướng kết quả của Sếp rồi đấy!