Tìm kiếm và phát triển Giảng viên nội bộ Tecomen - Cơ hội mở cho những người ham mê đào tạo

Chương trình nằm trong kế hoạch Phát triển đội giảng viên nội bộ Tập đoàn, theo quy định trong “Quy chế Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực” ban hành vào tháng 11/2017, nhằm xây dựng nguồn nhân lực giảng viên nội bộ (GVNB) chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển (trước hết là năng lực cốt lõi/ năng lực lãnh đạo, văn hóa, sản phẩm) cho một số lượng lớn nhân sự trong toàn Tập đoàn Tecomen.

Nội dung đào tạo gồm sản phẩm, văn hóa, và 15 chương trình đào tạo & phát triển năng lực (file đính kèm) dành cho CBNV và QL sơ cấp khi gia nhập mới, hoặc được thăng cấp lên vị trí mới. Các ứng viên GVNB là những người có đam mê, kiến thức, kỹ năng hoặc trải nghiệm liên quan tới ít nhất một trong các nội dung đào tạo được khuyến khích ứng tuyển. 

Tiêu chí lựa chọn Giảng viên nội bộ Tecomen:

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN GIẢNG VIÊN NỘI BỘ:

Bắt buộc

Khuyến khích

Yêu thích công việc đào tạo

x

 

Thời gian làm việc ít nhất từ 6 tháng trở lên

x

 

Kết quả làm việc đạt 80% KPI trở lên

x

 

Liên tục đạt thành tích hoặc khen thưởng trong lĩnh vực công việc

 

x

Có khả năng thuyết trình tự tin và chuyên nghiệp.

x

 

Có khả năng linh hoạt phong cách đào tạo để đáp ứng nhu cầu của học viên.

x

 

Gương mẫu trong việc hành xử theo văn hóa Công ty

x

 

Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.

x

 

Đón nhận thay đổi, gương mẫu về tinh thần “luôn có giải pháp cho mọi vấn đề” và luôn đi đầu trong việc đón nhận thay đổi (chính sách, chế độ, quy trình…)

 

x

Liên tục được ghi nhận (chính thức hoặc không chính thức) từ đồng nghiệp, CBNV về chuyên môn hoặc hành vi ứng xử theo văn hóa Tecomen.

 

x

Không vi phạm hoặc không bị phạt lỗi (ở mức độ nhắc nhở) trong vòng 1 năm.

x

 

Ứng viên đạt các tiêu chuẩn trên, lựa chọn  trong danh mục đào tạo theo khung năng lực cốt lõi dưới đây những chương trình phù hợp, và gửi mail đăng ký Giảng viên nội bộ về Ban Học hỏi phát triển tập đoàn.

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÀ ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY:

 1. Định hướng sự nghiệp - Văn hóa và con người Tecomen
 2. Thỏa mãn khách hàng
 3. Lập kế hoạch và thực hiện công việc hiệu quả
 4. Kĩ năng giao tiếp, lắng nghe và phản hồi
 5. Học hỏi & sáng tạo (các công cụ học hỏi, sáng tạo, cải tiến…)
 6. Kĩ năng đặt mục tiêu
 7. Làm việc và quản lý nhóm
 8. Cải tiến để phát triển (5S, Kaizen...)
 9. Phân tích & giải quyết vấn đề
 10. Ủy thác thành công
 11. Ra quyết định hiệu quả
 12. Kèm cặp và huấn luyện
 13. Quản lý chất lượng dịch vụ
 14. Giám sát và thúc đẩy
 15. Động viên, khuyến khích
 16. Phản hồi tích cực & đánh giá hiệu quả công việc
 17. Đào tạo sản phẩm
 18. Các chương trình đào tạo khác do ứng viên đề xuất, được phê duyệt bởi Ban HHPT

 

Thông tin về chương trình:

Tập đoàn Tecomen

Tầng 5, tòa nhà Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

(+84) 24-3628.8697

(+84) 24-3628.4430

info@tecomen.com

Nhà máy

Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Đăng ký nhận thông tin:

Nếu bạn muốn đăng ký nhận thông tin của chúng tôi, vui lòng cung cấp thông tin tại đây: