Màng lọc F50

Đặt hàng

- Kích thước: 335x48.5x48.5mm

- Trọng lượng: 335x48.5x48.5mm

- Công suất lọc: 50 (12) GPD (l/h)
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 45oC
- Áp suất hoạt động lớn nhất: 21 bar
- Dải pH hoạt động: 2 - 11
- Chất liệu: Polyamide Thin-Film Composite
- Thời gian sử dụng: 24-48 tháng

Sản phẩm cùng nhóm